Biz kimiz?

Hakkımızda

Değerleme sektöründeki tecrübemiz ile yurtiçi ve yurtdışı değerleme, danışmanlık, en iyi ve en verimli kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları ve sektör analizi konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz. Ayrıca, makine ve ekipman, gemi ve diğer maddi duran varlıklar konusundaki değerleme ihtiyaçlarınızı sektörde tecrübesi olan uzman mühendis çalışanlarımızla sağlamaktayız.

Çalışmalarımız IVSC (Uluslararası Değerleme Standartları)’ye uygun olarak yapılmakta olup, müşterilerimizin bilgilerini gizlilik prensibi çerçevesinde korumak en önemli etik kurallarımızdandır. Hazırladığımız raporlar, müşterilerimizin yazılı onayı olmaksızın hiçbir kurum ve kuruluşla paylaşılmaz.

Devamı

Hizmetler

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerlemeleri tipik olarak profesyoneller tarafından yapılır. İpotek kredisi verenler, mülkün ödünç verdikleri değere değdiğinden ve mülkün tam olarak geri ödenmesi için yeterli öz sermayeye sahip olduğundan emin olmak isterler. Ancak süreç karmaşık olabilir.
Süreç genellikle, indirgenmiş net işletme geliri yöntemi veya brüt gelir çarpanı yaklaşımı gibi özsermaye analizi tekniklerine dayanır. Kullanılan yöntem ne olursa olsun, bir mülkün nihai değerinin, mülkün şu anki değeriyle aynı olmadığını, ancak gelecekte daha değerli olabileceğini belirtmekönemlidir. Portföylerini çeşitlendirmenin yanı sıra mevcut holdinglerinin değerini de artırabilirler.Gayrimenkul değerlemesi, yatırımcıların yatırımlarının para kaybetmemesini sağlamak için önemli birsüreçtir.

Ayrıca, bir mülkün değerini artırmak veya azaltmak için bir strateji geliştirmek için deönemlidir. Bir mülkün değerini belirlerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör olsa da,araştırma ve deneyim bunlardan en önemlisidir.Gayrimenkul değerlemesinde yaygın olarak kullanılan üç yöntem vardır. Birincisi, adil piyasadeğeridir. Bu, bir mülkün bugünkü değeridir ve bugün satılırsa inşa etmenin maliyetine eşdeğerdir.İkinci yöntem, mülkün hasar görmesi durumunda inşa etmenin veya değiştirmenin maliyeti olangerçek veya yenileme maliyeti değeridir. Bu yöntem en çok gayrimenkul yatırımlarında kullanılır.

Gayrimenkul değerlemeleri, piyasa değerine ek olarak, öz sermaye analizi stratejilerine dayanmaktadır. Bir mülkün değeri, geliri ve nakit akışı belirlenerek tahmin edilebilir. Örneğin, 10 dönümlük bir mülk, on bin dönümlük araziden daha değerli olabilir. Bununla birlikte, tek bir dönümlük bir arsa, bir dönümden daha az değere sahiptir. Sonuç olarak, gayrimenkul değerlemesi birçok farklı faktöre dayanmaktadır. Bazı yatırımcılar, belirli şehirlerdeki göç kalıpları hakkında aktif bilgiye sahiptir. Bu, belirli bir mülkün en hızlı değer kazanma oranını belirleyebilecekleri anlamına gelir.

ARGE Değerleme olarak, yerel göç kalıpları ve gelişme eğilimlerini dikkate alıyor, şehrin hangi bölgelerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde en çok değer kazanacağını belirliyoruz. Yukarıda saydığımız gayrimenkul değerleme yöntemlerinden hangisinin sizin için en uygun olacağını belirliyor ve konusunda uzman çalışanlarımızla siz değerli yatırımcılara profesyonel hizmet sunuyoruz.

İncele

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Kentsel dönüşüm, eski bir binanın yeni bir yapıya dönüştürülmesi sürecidir. Malum olduğu üzere, kentsel dönüşüm, yaşam alanlarını daha yaşanabilir kılmak isteyen apartman sahipleri için ideal bir karar olabilmektedir. Buradaki önemli süreçlerden biri yatırımın karşılığının alındığından emin olunmasıdır. ARGE değerleme olarak, kentsel dönüşüm konusunda uzmanlaşmış profesyonelimizle, en yüksek karı sağlayacak uygun bir yatırım kararını vermenize yardımcı olmaktayız. Projenizin planlanması ve buna uygun iş modeli için sizinle birlikte çalışıyor, kentsel dönüşüm süreçlerinizi yönetiyoruz. Projenin her aşamasında size rehberlik etmekte, bilinçli ve doğru kararlar vermeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri sağlamaktayız. Ayrıca hangi kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmeniz gerektiğini size bildirmekte ve süreç boyunca size eşlik etmekteyiz. Tüm yıkım ve yeniden yapım süreçlerine nezaret ediyor ve kat maliklerinin taşınması ve kiralama işlemleri için destek veriyoruz. Kentsel Dönüşüm kapsamında, pazar değeri ve şerefiye tespitleri uzman kadromuz tarafından titizlikle yapılıyor ve birden çok tarafı olan bu sürecin, daha hızlı bir şekilde çözümlenmesine olanak sağlıyoruz. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gayrimenkul projelerinize yönelik olarak
• Mevcut durumda yer alan arsa veya binanın şerefiyelendirilmesi,
• Proje sonrası oluşacak yeni bağımsız bölümlerin şerefiyelendirilmesi,
• Bağımsız bölümlerin hak sahiplerine doğru ve adil bir şekilde dağılımı için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

İncele

İhale Danışmanlığı

İhale danışmanlığı, teklif vermek isteyen kuruluşlara yönelik çeşitli hizmetler sunan bir hizmettir. İhaleye en fazla konu olan sektörlerden biri olan gayrimenkul alanındaki deneyimimizi, mali ve finansal analizlerle destekleyerek büyük yatırım kararları almanızda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İhale Danışmanlarımız, her bir ihalenin gereksinimlerini anlamanıza ve etkili ve rekabetçi bir teklif oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca doğru, bilgilendirici ve ilgi çekici bir ihale içeriği hazırlamanıza yönelik destek vermekteyiz.

İhale süreçlerinin uzun, stresli ve karmaşık olduğu düşünülürse, uzmanlarımızdan bu konuda alacağınız danışmanlık hizmeti, süreci kolaylaştıracak ve başarıyı arttıracaktır. İhale danışmanlarımız, ihaleleri sizin için filtreler, yeni fırsatlar bulmanıza ve en iyi fırsatları seçmenize yardımcı olacaklardır.

Ayrıca, gelecekteki rekabete dayalı ihalelere nasıl teklifler vermeniz gerektiği konusunda size tavsiyelerde bulunurlar. Sahip olduğumuz deneyimlerle fırsatların, sorunların ve risklerin belirlenmesine yardımcı olurlar. İleriki işleriniz için düzeltme ve hazırlıklar yapmanızı, rekabetçi ihalelerin içerdiği karmaşık sorunları anlamanıza ve strateji belirlemenize yardımcı oluyoruz.

İncele

Fizibilite Analizi

Fizibilite Analizi Gayrimenkul projeleri, farklı konseptlerde farklı hedef kitlere hitap eden bir yatırım aracıdır. Bu projeler, gayrimenkul geliştirme, arazi geliştirme ve bina yapımına ilişkin birçok aktiviteyi içermektedir. Beklentilerin çok hızlı değişiyor olması ve gayrimenkul yatırım sürecinin kompleks bir yapıya sahip olması, yatırım öncesi ayrıntılı fizibilite çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan projelerin ölçekleri büyüdükçe, buna bağlı olarak riskleri de orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle risklerin azaltılması için proje öncesinde yapılan çalışmalar daha fazla önem kazanmaktadır. ARGE Değerleme olarak, Fizibilite analizi hizmetimiz kapsamında, gayrimenkul projelerinize yönelik yasal, teknik ve finansal açıdan analizler gerçekleştiriyor, projenin geri ödeme süresi, karlılığı ve risklerini kapsayan analizler gerçekleştiriyoruz. Projenin kapsamının net olarak belirlenmesiyle başlayan bu süreçte, projenizin yapılmaya değer olup olmadığı, maliyetlerinin uygunluğunu araştırıyoruz. Projenize ilişkin teknolojik altyapı, yatırım yerinin incelenmesi, yatırım maliyeti ve proje fikrinin pazar durumu gibi belirleyicileri inceleyip size raporluyoruz. Bu bilgiler aynı zamanda, projenizin finansman sağlamasına da yardımcı olmaktadır.

İncele

Makine Değerleme

Günümüzün rekabetçi ve hızla değişen iş ortamında, şirketler için, makine ekipmanlarının piyasa değerlerinin hızlı bir biçimde doğru olarak belirlenmesi büyük önem kazanmıştır. ARGE olarak bu konuya büyük önem verdiğimizi belirterek, Makine ve Ekipman Değerleme ile ilgili olarak alanında deneyimli, uzman Makine Mühendislerimiz, müşterinin amacına uygun değerleme yöntemlerini kullanarak, güncel veritabanı destekli değerleme raporu hazırlamaktadırlar. Makine değerleme çalışmalarının amacı, bir kuruluştaki tüm ekipman ve makinelerin piyasa değerini belirlemektir. Bu bilgiler, maliyet-fayda analizi ve indirgenmiş nakit akışı yöntemi gibi genel kabul görmüş değerleme yöntemleri aracılığıyla elde edilir. Bu sürecin amacı, stratejik karar vericileri makinelerin piyasa değeri hakkında bilgilendirmektir. Makinelerin fiyatı belirlendikten sonraki adım, mevcut duruma uygun strateji ve gelecek planlarının yapılmasıdır. Makine Değerleme hizmetimiz kapsamında endüstriyel makinelerin piyasa değerini belirlemekteyiz. Bu yapılırken, makinaların kullanım şekli, süresi ve parasal değerleri göz önünde bulundurulur. Fotoğraflar çekilir, ekipman envanteri çıkarılır ve gerekli veriler toplanır. Ayrıca, makinelerin bakım seviyesini gösteren servis kayıtları da istenir. Değerleme süreci teknolojik, işlevsel ve fiziksel amortismanı da içerir. Makine değerleme biçme süreci, finansman sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda, alanında uzman profesyonellerimizce değerlendirmenin amacı tanımlanmakta ve en uygun değerleme yaklaşımı seçilmektedir. Ekspertiz tamamlandıktan sonra makinelerin piyasa değerini listeleyen kapsamlı bir rapor düzenlenmektedir. Raporun tamamlanmasının ardından işletme sahibi, işinin değeri hakkında daha net bir fikre sahip olur. İhtiyaçlara bağlı olarak değerleme raporları çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bu raporların ana kullanımları alanları arasında ticari işletme rehni, ortak ortaklığa katılım veya ortaklığın ortadan kaldırılmasını sayabiliriz. Bir şirketin makine değerlemesi, bir varlığı satmasına veya satın almasına yardımcı olmak için de kullanılabilir. Makine değerleme ile ayrıntılı raporlar sunmanın yanı sıra gelecekteki büyüme potansiyelide de değerlendirilebilmektedir.

İncele

Pazar Araştırması

Pazar araştırması, gayrimenkul piyasasında yapılacak yatırımların yönünün tespit edilmesi ve yatırımın hedeflenen kar potansiyeline ulaşması için oldukça önemli ve gereklidir. Nitelikli ve zaman alan bir çalışma olan Pazar Araştırması süreçleriniz, alanında tecrübeli uzmanlarımızca gerçekleştirilmektedir. Pazar Araştırması çalışmamız yatırımın yer alacağı pazarın demografik ve ekonomik özellikleri, gayrimenkul türlerine yönelik arz ve talep analizi, rakip analizi, pazardaki olası değişimler ve beklentiler gibi bilgileri içermektedir.

Pazar analizi hizmetimiz kapsamında yapılmakta olan veya planlanan büyük ölçekli projeleri inceliyor, bölgesel analiz yapıyor, bölgenin stokları ve potansiyellerine ilişkin bilgiler sunuyoruz. Yatırımlarınız için iş yeri, ofis gibi ticari yerler ve rezidans, plaza gibi karma proje türlerini sizler için analiz ediyoruz. Bölgedeki gayrimenkul yatırım imkanlarının Swot analizini yapıyor, sundukları fırsatları, cazip yönlerini ve eksikliklerini; bölgenin arz/talep durumuyla birlikte oraya koyuyoruz.

İlgili kanun ve gayrimenkul mevzuatlarının yanı sıra bölgenin imari plan ve teamüllerini göz önünde bulundurmaktayız. Konusunda uzman mimar, mühendis, şehir planlamacı ve gayrimenkul değerleme uzmanlarımızın rol aldığı Pazar araştırmalarımızla yatırım kararlarınıza yön veriyoruz.

İncele
SPK - BDDK Onaylı Değerleme Şirketi

SPK - BDDK Onaylı Değerleme Şirketi

Gayrimenkul değerleme, konutlar, binalar, arsalar, araziler vb. gayrimenkul varlıkların değerini belirleme sürecidir. Bu mesleği icra eden uzmanlar, gayrimenkul alım-satımı, ipoteğe dayalı kredi işlemleri gibi alanlarda değer tespiti yapmaktadır. Aynı zamanda, gayrimenkul davalarında bilirkişi olarak görüşlerine başvurulmaktadır.

  • Gayrimenkul Değerleme
  • Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı
  • İhale Danışmanlığı
  • Fizibilite Analizi
  • Makine Değerleme
  • Pazar Araştırması
DAHA FAZLASI

250

+ SPK Uzmanı

300000

+ Konut Değerleme

40000

+ Sanayi Değerleme

200

+ Milyar TL Mali Değer