Biz Ne Yapıyoruz?

• ARGE Değerleme olarak firmamız bünyesinde deneyimli, eğitimli uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Şirketimizin bünyesinde SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) lisansına sahip İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisi, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Ekonomist gibi farklı disiplinlerden tecrübeli Değerleme Uzmanlarımız bulunmaktadır. 

• Her türlü gayrimenkul ile makine, teçhizat vb. taşınır, hareketli malların yerinde tetkikini, değerlemesini ve ekspertizini yapmak,

• Her türlü taşınır ve taşınmaz malların değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek,

• Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi

• Kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi

• Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklığı ve yatırım fonlarının portföyüne girecek gayrimenkullerin ekspertizini yapmak,

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının menkul ve gayrimenkullerinin değerlemesini yapmak,

• Sigorta şirketlerinin her türlü ekspertiz işlemlerini yapmak,

• Bankalar ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm ekspertiz işlemlerini yapmak

• Her türlü gayrimenkulün kira değerini, günün geçerli rayiçlerine uygun olarak tespit etmek,

• Ekspertiz raporlarının tanziminde, imar planlarını incelemek, tapu kütüklerinde araştırma yapmak, istimlak durumlarını tespit etmek, problemli durumlarda görüş raporu vermek,

• Daha önce düzenlenmiş ekspertiz raporlarını belli aralıklarla yenilemek,

• Özel ihtisas gerektiren konulardaki ekspertiz talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan eksper sağlamak ve ekspertiz raporu tanzim etmek

• İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla stüasyonlarını belirlemek ve bu konuda hak ediş raporlarını düzenlemek,

• Her türlü taşınır ve taşınmaz malların sigortaya esas raporlarını düzenlemek

• Özel projeler (Yeraltı depoları, ticari kullanımlı çiftlikler, silolar, yatırım projeleri, fizibilite raporları) hazırlamak

• Lojistik kullanım amaçlı taşınmazların (Akaryakıt istasyonu, liman, havaalanı, terminal soğuk hava depoları vb.) değerlemesini yapmak

• Yatırım proje danışmanlığı (Fizibilite raporları, pazar araştırma ve geliştirme raporları hazırlamak) hizmeti vermek uzmanlık alanımızda yer almaktadır.

ARGE Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Resmi Web Sayfasıdır. Bilgi ve görsellerin izinsiz kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
2017 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir.