Neden Arge Değerleme

• Şirketimiz SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Değerleme hizmeti verecek şirketler ve bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.09.2008 tarih ve 26/1046 sayılı kararı ile değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

• Şirketimiz 13.03.2012 itibarı ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası sahibidir.

• Şirketimiz Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği Üyesidir.

• Şirketimiz tüzel kişiliği ve değerleme uzmanları 30.06.2011 tarihi itibarı ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyesidir.

• Şirketimize Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 02.08.2012 tarih ve 4887 sayılı Kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

• Firmamız, Lisanslı-Uzman kadrosu ile gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaları ve makine teçhizat değerlemesi yapmak amacıyla kurulmuştur. Firmamız şirket değerleme konusunda uzman ve öncü olup, bu faaliyeti ile diğer değerleme şirketlerinden ayrılmaktadır. Şirketimizdeki uzman ve deneyimli eksperlerimiz, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslı değerleme uzmanları olup aynı zamanda ilgili meslek örgütlerinden sertifika sahibidirler.

• Değerleme hizmetlerimizde IVS Internatinoal Valuation Standards (Uluslararası Değerleme Standartları) ve EVS EuropeanValuation Standards (Avrupa Değerleme Standartları), Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı kriterlerine uyulmaktadır.

• Değerleme raporumuz tamamladıktan sonra, sonuç açık ve net bir şekilde ortaya koyulmakta, sonuca nasıl ulaşıldığı, detaylı ve aydınlatıcı bir şekilde profesyonel sunum yapılarak açıklanmaktadır.

ARGE Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Resmi Web Sayfasıdır. Bilgi ve görsellerin izinsiz kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
2017 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir.